Gå til innhold

Vilkår for bruk

Sist oppdatert: 2023-10-01

Generelt

Mia Health er en programvaretjeneste bestående av mobil- og webapplikasjoner eid, driftet og utviklet av Mia Health AS (org.nr. 918343814), et norsk aksjeselskap.

Mia Healths plattform gir deg innsikt i og forståelse omkring din fysiske aktivitet og livsstil. Dette skal ses på som informasjon og ikke noe mer. Du er selv ansvarlig for å lytte til kroppens signaler og hensynta disse.

Sikkerhet

 • Sikkerheten til din personlige informasjon er viktig for oss. Selv om vi etterstreber å tilpasse oss bransjestandarder som gjelder beskyttelse av din personlige informasjon kan vi ikke garantere dens absolutte sikkerhet.
 • Overføring av informasjon over internett kan ikke garanteres å være helt sikker. Dette skjer på egen risiko.
 • I tilfelle av et sikkerhetsbrudd vil Mia Health AS informere sine brukere innenfor 72 timer etter oppdagelse.

Konto og tilgang til funksjonalitet

Denne tjenesten har aldersgrense på minst 18 år. Tjenesten har differensiert tilgangsnivå til funksjonalitet gjennom forskjellige brukerkategorier:

 • Gratisabonnement: Å opprette en konto hos Mia Health er gratis. Dette gir tilgang til basisfunksjonalitet.
 • Lisens: En privatbruker kan inngå et abonnement gjennom App/Play Store og få tilgang til «premium features». Denne tilgangen vil være gjeldende så lenge abonnementet er aktivt. 
 • Tilknytning til bedrift eller organisasjon: Du kan bli invitert til å knytte kontoen din opp mot en bedrift eller organisasjon. Du vil da få tilgang til full funksjonalitet, såkalte «premium features». Denne tilgangen vil være gjeldene så lenge kontoen din er tilknyttet bedriften eller organisasjonen.

Brudd på avtalevilkår

Mia Health AS kan avslutte eller stenge ditt medlemskap ved brudd på vilkårene beskrevet i dette dokumentet. Vi forbeholder oss også retten til å blokkere eller stenge kontoer som mistenkes for skadelig oppførsel eller bedrageri.

Forbehold om garanti og ansvar

 • Mia Health og dets innhold leveres “som det er”, uten noen garanti og er ikke nødvendigvis presis og fullstendig i alle henseender.
 • Ingen informasjon eller innhold i Mia Health skal tas som medisinske råd. Henvend deg alltid til din lege eller annen medisinsk personell vedrørende spørsmål om din fysiske helse.
 • Mia Health vil ikke påta seg noe ansvar i forbindelse med dine atletiske aktiviteter, helseproblemer, fysiske skader eller materielle skader som skulle oppstå ved bruk av appen.
 • Mia Health skal ikke holdes ansvarlig for tjenestefeil årsaket av omstendigheter utenfor vår kontroll. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til, tekniske problemer, svikt i infrastruktur og sabotasje.
 • Bruk av våre tjenester og relatert innhold skjer på egen risiko. Mia Health kan ikke holdes ansvarlig for noen direkte eller indirekte skader som oppstår ved bruk av våre tjenester. Dette gjelder ikke dersom Mia Health har vært grovt uaktsom eller bevisst forårsaket skade. I så fall vil du få refundert et beløp begrenset til det beløp du har betalt til Mia Health ved bruk av tjenesten.