Gå til innhold

Derfor burde du bry deg om din VO2 maks

Det mest presise målet på fysisk kondisjon er maksimalt oksygenopptak – VO2 maks.  

VO2 maks uttrykkes som et tall – kondisjonstallet. Og dette tallet er ekstremt viktig for helsa di. Enda viktigere enn kjente risikofaktorer som røykevaner, blodtrykk, kroppsvekt og kolesterolverdier (1), for eksempel.   

La oss forklare hvorfor. 

Oksygen = liv 

Egentlig er det ganske rett fram: Uten oksygen hadde det vært umulig å leve på jorda. Absolutt alle cellene i kroppen vår trenger oksygen for å fungere. Jo mer oksygen kroppen er i stand til å ta opp og utnytte til å produsere energi, jo bedre rustet er vi. 

En test av det maksimale oksygenopptaket kan tallfeste nettopp det: Hvor mye oksygen kroppen din klarer å ta opp og utnytte til muskelarbeid hvert minutt ved maksimal anstrengelse. Resultatet uttrykkes i antall milliliter O2 per kilo kroppsvekt per minutt: ml/kg/min. 

Det er altså dette som er kondisjonstallet. Bjørn Dæhlie hadde et kondisjonstall på 96 ml/kg/min. For en alvorlig syk hjertepasient kan tallet være lavere enn 10 ml/kg/min (2). Din VO2 maks – ditt kondisjonstall – regner Mia Health-appen enkelt ut for deg. 

Fra luft til hjerte 

Kondisjonstallet forteller oss noe om tilstanden til svært mange viktige deler av kroppen vår. 

Ta lungene, for eksempel. Oksygenet som til slutt ender opp i musklene våre, starter reisen dit ved at vi puster det inn fra lufta. Lungenes oppgave er å overføre oksygenet videre til blodstrømmen. Et høyt oksygenopptak forutsetter friske og sterke lunger som puster godt. 

Men friske lunger hjelper lite hvis hjertet er svakt. Når lungene har levert fra seg oksygen til blodårene i lungekretskløpet, fraktes nemlig det oksygenrike blodet til hjertet, som har ansvar for å pumpe det videre til resten av kroppen. Et høyt oksygenopptak forutsetter et sterkt og elastisk hjerte som kan pumpe store mengder blod for hvert eneste slag. 

Fra hjerte til muskel 

Blodårene transporterer oksygenet fra hjertet til musklene. Et høyt oksygenopptak forutsetter at oksygenet ikke bremses mer enn nødvendig på veien dit. Og da trengs blodårer med god evne til å utvide seg.

Og når oksygenet er framme ved musklene, blir det tatt opp i muskelcellene og bidrar i energiproduksjonen som gjør at vi kan bevege oss. Et høyt oksygenopptak forutsetter et tett nettverk av små blodårer rundt musklene, i tillegg til muskler som både har god evne til å plukke opp oksygen fra blodet og et effektivt system for å produsere mest mulig energi ved hjelp av oksygenet.

Alt dette henger sammen. Har man sykdom eller svekkelser i ett av leddene i denne kjeden, synker det maksimale oksygenopptaket. 

Derfor er det kanskje ikke så rart at din VO2 maks forteller så mye om helsetilstanden din både i dag og i framtida. Heldigvis kan effektiv kondisjonstrening reparere mange av disse svekkelsene, øke oksygenopptaket og gi bedre helse (3). 

Referanseliste 

  1. Myers, J., Prakash, M., Froelicher, V., Do, D., Partington, S., & Atwood, J. E. (2002). Exercise capacity and mortality among men referred for exercise testing. New England journal of medicine, 346(11), 793-801. 
  2. Corrà, U., Giordano, A., Mezzani, A., Pistono, M., Gnemmi, M., Kamiya, K., & Giannuzzi, P. (2013). Prognostic significance of peak oxygen consumption≤ 10 ml/kg/min in heart failure: context vs. criteria. International journal of cardiology, 168(4), 3419-3423. 
  3. Kemi, O. J., & Wisløff, U. (2010). High-intensity aerobic exercise training improves the heart in health and disease. Journal of cardiopulmonary rehabilitation and prevention, 30(1), 2-11.