Vi gjør god livskvalitet enkelt

Mia Health-appen og Mia Insight-portalen gir maksimal helsegevinst for din bedrift.

Kom i gang med bedriften

Vi gjør god livskvalitet enkelt

Mia Health-appen og Mia Insight-portalen gir maksimal helsegevinst for din bedrift.

Kom i gang med bedriften

Vi gjør god livskvalitet enkelt

Mia Health-appen og Mia Insight-portalen gir maksimal helsegevinst for din bedrift.
Kom i gang med bedriften

Mia Health er din digitale tvilling, basert på førsteklasses forskning

Vi gjør riktig fysisk aktivitet enkelt for alle.

Følg med på aktiviteten din

Lagre dine data på en sikker plass

Få innsikt om din helse

Gjør komplekse data om til enkel kunnskap

Ta grep og se resultater

Utforsk mulighetene som gir deg helseeffekt

Mia Health er din digitale tvilling, basert på førsteklasses forskning

Vi gjør riktig fysisk aktivitet enkelt for alle.

Følg din aktivitet

Lagre dine data på en sikker plass

Få innsikt i helsen

Gjør komplekse data om til enkel kunnskap

Ta aktivt grep

Utforsk mulighetene som gir deg helseeffekt

Mia Health er din digitale tvilling – basert på førsteklasses forskning

Vi gjør riktig fysisk aktivitet enkelt for alle.

Følg med på din aktivitet

Lagre dine data på en sikker plass

Få innsikt i din helse

Gjør komplekse data om til enkel kunnskap

Ta aktivt grep

Utforsk mulighetene som gir deg helseeffekt

Mia Health-appen skaper engasjement og effekt! Samle alle ansatte, pågående tiltak og initiativ på en plattform.

Mia Health-appen skaper engasjement og effekt! Samle alle ansatte, pågående tiltak og initiativ på en plattform.

Mia Health-appen skaper engasjement og effekt! Samle alle ansatte, pågående tiltak og initiativ på en plattform.

Mia Health gir din bedrift bedre helse

Det kan bety lavere sykefravær, høyere produktivitet og økt fortjeneste. Med Mia får du uvurderlig oversikt over helsetilstanden i din bedrift – og faglig støtte til å gjøre målrettede tiltak når det trengs.

Mia Health gir din bedrift bedre helse
Det kan bety lavere sykefravær, høyere produktivitet og økt fortjeneste. Med Mia får du uvurderlig oversikt over helsetilstanden i din bedrift – og faglig støtte til å gjøre målrettede tiltak når det trengs.

Mia Health gir motivasjon som varer

Med lystbetonte og forskningsbaserte løsninger fra NTNU og Sintef inspirerer Mia til ekte og langvarig aktivitetsmotivasjon som virker. Dine ansatte får høyere arbeidskapasitet og økt livskvalitet, og arbeidsmiljøet blomstrer.

Mia Health gir motivasjon som varer
Med lystbetonte og forskningsbaserte løsninger fra NTNU og Sintef inspirerer Mia til ekte og langvarig aktivitetsmotivasjon som virker. Dine ansatte får høyere arbeidskapasitet og økt livskvalitet, og arbeidsmiljøet blomstrer.
Mia Health gir motivasjon som varer
Med lystbetonte og forskningsbaserte løsninger fra NTNU og Sintef inspirerer Mia til ekte og langvarig aktivitetsmotivasjon som virker. Dine ansatte får høyere arbeidskapasitet og økt livskvalitet, og arbeidsmiljøet blomstrer.

Mia Health skaper tilhørighet og engasjement rundt fysisk aktivitet

Mia Health stimulerer ansatte til riktig og tidseffektiv fysisk aktivitet som gir dokumentert effekt på fysisk form og helse. Mia skaper tilhørighet og engasjement rundt aktivitet og trening, og gir grobunn for stimulerende sosiale fellesskap.

Mia Health skaper tilhørighet og engasjement rundt fysisk aktivitet
Mia Health stimulerer ansatte til riktig og tidseffektiv fysisk aktivitet som gir dokumentert effekt på fysisk form og helse. Mia skaper tilhørighet og engasjement rundt aktivitet og trening, og gir grobunn for stimulerende sosiale fellesskap.

Mia Health-appen

La dine ansatte bli kjent med kroppen og ta kontroll over livsstilen sin med Mia Health

Mia Health-appen

La dine ansatte bli kjent med kroppen og ta kontroll over livsstilen sin med Mia Health

Mia Health-appen

La dine ansatte bli kjent med kroppen og ta kontroll over livsstilen sin med Mia Health

Mia Insight-portalen

Tilrettelegg for økt engasjement, sosiale grupper og motiverende aktiviteter for dine ansatte

Mia Insight-portalen

Tilrettelegg for økt engasjement, sosiale grupper og motiverende aktiviteter for dine ansatte

Mia Insight-portalen

Tilrettelegg for økt engasjement, sosiale grupper og motiverende aktiviteter for dine ansatte

Skap og oppretthold engasjement sammen med oss

Customer Success

Customer Success-teamet i Mia Health kartlegger helsa i alle bedrifter, setter fornuftige mål og skaper aktivt engasjement i samspill med bedriftens ansatte

Mia-managere

Vårt team av Mia-managere sørger for at flesteparten i bedriftene opprettholder et helsefremmende engasjementet over lang tid

Mia-partnere

Mias partnere tilbyr en rikholdig og kvalitetssikret meny av muligheter for direkte oppfølging av enkeltpersoner og grupper av ansatte, for eksempel personlig trening og fysioterapi

Skap og oppretthold engasjement sammen med oss

Customer Success
Customer Success-teamet i Mia Health kartlegger helsa i alle bedrifter, setter fornuftige mål og skaper aktivt engasjement i samspill med bedriftens ansatte
Mia-managere
Vårt team av Mia-managere sørger for at flesteparten i bedriftene opprettholder et helsefremmende engasjementet over lang tid
Mia-partnere
Mias partnere tilbyr en rikholdig og kvalitetssikret meny av muligheter for direkte oppfølging av enkeltpersoner og grupper av ansatte, for eksempel personlig trening og fysioterapi

Skap og oppretthold engasjement sammen med oss

Customer Success
Customer Success-teamet i Mia Health kartlegger helsa i alle bedrifter, setter fornuftige mål og skaper aktivt engasjement i samspill med bedriftens ansatte
Mia-managere
Vårt team av Mia-managere sørger for at flesteparten i bedriftene opprettholder et helsefremmende engasjementet over lang tid
Mia-partnere
Mias partnere tilbyr en rikholdig og kvalitetssikret meny av muligheter for direkte oppfølging av enkeltpersoner og grupper av ansatte, for eksempel personlig trening og fysioterapi

Mia Health-teamet

Alf Egil Edvardsen

CEO

Bård Skaslien

CCO

Kent Rønning

CSO

Valeria Gaitan

Lead UX Designer

Demah Alsinan

Lead Brand Designer

Andreas Helde

CTO

Anders Revdal

Content Manager

Thomas Fremo

Customer Success Manager

Simen Haugan

Customer Support Manager

Mia Health-teamet

Alf Egil Edvardsen

CEO

Bård Skaslien

CCO

Kent Rønning

CSO

Valeria Gaitan

Lead UX Designer

Demah Alsinan

Lead Brand Designer

Andreas Helde

CTO

Thomas Fremo

Customer Success Manager

Anders Revdal

Content Manager

Simen Haugan

Customer Support Manager

Mia Health-teamet

Alf Egil Edvardsen

CEO

BårdSkaslien

CCO

KentRønning

CSO

DemahAlsinan

Lead Brand Designer

ValeriaGaitan

Lead UX Designer

AndreasHelde

CTO

AndersRevdal

Content Manager

ThomasFremo

Customer Success Manager

SimenHaugan

Customer Support Manager

Nøkkelinvestorer

Nøkkelinvestorer

Nøkkelinvestorer

Slik kan du nå oss 👇

Trenger du hjelp?

Ping support

For bedriften?

Ta kontakt

Finn oss i

Krambugata 27016 Trondheim

© 2023 Mia Health As. Alle rettigheter forbeholdt.

Slik kan du nå oss 👇

Trenger du hjelp?
Ping support
For bedriften?
Ta kontakt
Finn oss i
Krambugata 27016 Trondheim

© 2023 Mia Health AS. Alle rettigheter forbeholdt.

Slik kan du nå oss 👇

Trenger du hjelp?
Ping support
For bedriften?
Ta kontakt

Du finner oss i

Krambugata 27016 Trondheim

© 2023 Mia Health AS.
Alle rettigheter forbeholdt.